JEDNODUCHÝMI METODAMI VEDU KLIENTY K JEJICH OPRAVDOVOSTI A SÍLE.

2.png
3.png

Jednoduchými metodami vedeme klienty

k jejich opravdovosti a síle.

1.png
 
ZDRAVÍ
A SÍLA

Pro ty, kteří svůj život v době Covidu nevzdali a chtějí žít spokojeně a naplno.

 • Psychická a fyzická odolnost

 • Antistresové návyky

 • Zvládání pracovního tlaku

 • Střevní mikrobiom

 • NEvyčerpanost organismu

 
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK

Individuální trénink probíhá tváří v tvář na 5-10 sezeních á 2 hod ve vaší zasedačce. Během 2-4 setkání najdeme společně problém a zaměříme trénink na konkrétní dovednosti, které potřebujete rozvinout.

 

Jana Haková (zakladatelka Via Trio): Budeme pracovat s hlasem, tělem, postoji a odbornými informacemi ve vzájemném propojení. Podpoříme autentičnost a sílu vašeho projevu.“

 

Nebudeme vás lámat např. do pouček o „správné gestikulaci“. Umíme namíchat pečující přístup s nekompromisností trenéra, který přesně ví, jaké rezervy se v klientovi dosud skrývaly.

PODLE VAŠICH POTŘEB BUDEME:

 • Rozsekávat nudný masiv informací na zajímavé menší celky

 • Učit se používat výhody různých komunikačních stylů

 • Doplňovat vaše sdělení o jasný cíl a hlavní myšlenku

 • Používat strukturu projevu, která pěkně vede pozornost posluchače

 • Dýchat a pracovat na síle hlasu

 • Používat vaše tělo jako pomocníka a zdroj síly 

 • Pracovat s tělesnými osami a nastavovat pevný postoj bojovníka

SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ

Skupinová školení probíhají 1-2 dny pro skupinu max. 12 osob ve vaší zasedačce. Školení zaměříme podle potřeb skupiny na specifickou oblast soft skills. Nebudete se nudit, budete aktivně trénovat a naučíte se všechny teorie a principy používat v praxi. 

 

Jana Haková (zakladatelka Via Trio):  „Jsem hlavou metodik a srdcem tvůrce a ráda pracuju se zajímavými technikami, které působí na člověka jako na celek. S takovými, které nezasahují jen mozek, ale berou do hry také vaše vnitřní postoje a vaše tělo.“

Zastáváme názor, že pokud usilujete o trvalou pozitivní změnu v životě, nestačí ji jen vymyslet hlavou. Máme výborné zkušenosti s používáním těchto technik na firemních školeních. Dokážeme vás jimi provést vlídnou a přitom pevnou rukou

 

 

PŘI SKUPINOVÝCH ŠKOLENÍCH SE ZAMĚŘUJEME NA DVĚ OBLASTI:

KOMUNIKACE – asertivita, vyjednávání, prezentace, vytýkací rozhovor, zpětná vazba, přijímací rozhovor, vedení porad, vedení týmů

 

WORK-LIFE BALANCE – psychická odolnost, zvládání stresu, pozitivní myšlení, hodnoty 

PODLE VOLBY TÉMATU BUDEME:

 • Trénovat konkrétní dovednosti v modelových situacích

 • Učit se vědomě používat principy komunikace

 • Osvojovat si jednoduché teoretické modely

 • Hledat příčiny konkrétních potíží a k nim opatření, která je pomohou vyřešit

 • Smát se u filmových ukázek dokreslujících představované teorie

 • Propojovat hemisféry pomocí tělesných cvičení

 • Pracovat na posílení osobnosti pro náročné pracovní období

 • Sledovat odborná videa 

 • Používat různé vizualizační techniky

 • Nacházet řešení pro konkrétní pracovní situace

 
FIREMNÍ EXPEDICE

Expedice je určena pro 6-16 osob o délce 6-10 dní v krásné přírodě a probíhá ve všech ročních obdobích. Spí se ve stanech nebo v turistických chatách. 

 

Expedicí se jako červená nit vine téma leadership. 

 

Každý den kromě putování přírodou probíhá i rozvojová část programu podpořená jednoduchými modely vedení lidí a zpětnou vazbou. Povedete tým neznámým terénem a příroda vám pravděpodobně nachystá zajímavé podmínky. Jak dobrým leaderem budete, tak dobře se bude dařit postup skupiny vpřed. Večer vám řeknou, jak dobrý leader jste byl.

Příroda je upřímný a opravdový spoluhráč. 

 

Jana Haková (zakladatelka Via Trio): „Moje aktuální teplotní minimum -42 °C mi na Sibiři dalo prožít na vlastní kůži svou vnitřní sílu, odhodlání a vytrvalost. A také hodnotu životní perspektivy, ze které náročnou situaci hodnotím. Všechno jsem si přenesla do osobního života a už to nezapomenu.“

PODLE ROČNÍHO OBDOBÍ BUDEME:

 • Stoupat do kopců v pohorkách, na sněžnicích nebo na lyžích

 • Starat se o své základní fyziologické potřeby

 • Trénovat vedení lidí v reálných přírodních podmínkách

 • Hodnotit schopnosti leaderů a poskytovat zpětnou vazbu

 • Učit se principy leadershipu s reálným dopadem

 • Vyhodnocovat vlastní míru soběstačnosti v přírodě

 • Prožívat následky každodenních rozhodnutí na vlastní kůži

 • Odpočívat od každodenních pracovních starostí

JAKÁ JE NÁROČNOST

Expedice je vždycky výzvou a když se na ni připravíte, bude to nezapomenutelný zážitek. Náročnost je střední, plánovaná pro běžného Středoevropana, nicméně příroda umí posunout míru zátěže nečekaně a podle svého. Přípravou na expedici vás provedeme.

 

KDO EXPEDICI POVEDE

Základ týmu tvoří Jana Haková, profesionální lektorka a koučka, a Veronika Hoférková, profesionální horská průvodkyně. K sobě si bereme zkušené outdoorové instruktory, kteří zajistí bezpečnostní krytí.

 

KDE EXPEDICE PROBÍHAJÍ

V Čechách, ve Švédsku a na Slovensku.

 

JAK SE NA EXPEDICI PŘIHLÁSIT

Expedici si objednejte na míru pro svůj pracovní tým.

Každý rok otevíráme dvě expedice pro firemní jednotlivce.